avatar
Куч
0.00
Рейтинг
+1.70

Baxtiyor G'aniyev

Мақолалар

Гетерофазная сополимеризация стирола с акриламидом и с акрилатом

Илм-фан
Ключевые слова:концентрация, гетерофазной (со)полимеризация, стирол, акриламид, триэтиламин, инициатор
Key words: concentration, heterophase (co) polymerization, styrene, acrylamide, triethylamine, initiator
         Процессы гетерофазной (со)полимеризации достаточно широко  используются для получение

Yaxshilar bor dunyoda

Ijodkor yoshlar
Шеърият ва адабиёт
Haq so'zini so'zlagan
Haqiqatni ko'zlagan
Yuz yoshnida yuzlagan
Yaxshilar bor dunyoda.
Beozor xushxulq kishi
Doim ezgulik ishi
Ko'pdir uning tashvishi
Yaxshilar bor dunyoda.
Qaqnus qushi ajoyib
U yashaydi sahroda
Yomonlardan goh toyib
Yaxshilar bor dunyoda.
Ezgu amal ongida
Xush kayfiyat tongida
Dili xira gohida
Yaxshilar bor

Получения керамического плитки из композиционние бентонитовой глины

Илм-фан
 
Глины составляют более половины всех осадочных пород земной коры и являются одним из самых распространенных полезных ископаемых. зависимости от местных условий глины либо оставались на месте образования, либо переносились водой, ледником и ветром в другие районы. природе глины встречаются в рыхлом, пастообразном или уплотненном состоянии.

Barkamol avlod tarbiyasi - ayol zimmasida

Соғлом бола йили: Ёш оналар мактаби
Саломатлик
Bugungi kunda jonajon vatanimiz O'zbekistonning turli sohalarda tobora ilgarilab borayotganligi butun jahon ahliga sir emas. Albatta shu darajaga yetishda katta zalvorli mehnat turadi. Ayni davrda yurtboshimiz I.A.Karimov mamlakatni rivojlantirishga o'zlarining bor salohiyat va iqtidorlari darjasida hissalarini qo'shishlari uchun yoshlarga katta

Buxoroning kecha va bugunini e’tirof etib, buni yoshlar ongida shakllantirish

Me'moriy yodgorliklar
Маданият ва маърифат
 
         Tarixi uzoq ming yilliklarga tutash qadimiy shahar Buxoro jahon tamadduniga beqiyos hissa qo`shgan shaharlardan biri. Qadimdan ilmu ma`rifat, madaniyat maskani bo`lgan bu go`sha ta`rifi butun olamga yoyilgan.
         Buxoro o`lkamizning ming yillar

Миллий истиқлол мафкураси халқ таянадиган – куч

Маънавият
Маданият ва маърифат
   Мафкура муайян ижтимоий гурух, ижтимоий қатлам, миллат, давлат, халқ ва жамиятнинг эхтиёжлари, мақсад-муддаолари, манфаатлари, орзу-интилишлари хамда уларни амалга ошириш тамойилларини ўзида мужассам этадиган ғоялар тизимидир.